مراسم ازدواج را آشكار برگزار كنید و خواستگاری را پنهان

— پیامبر (ص)

اهداف و معیارهای ازدواج
 • معیارهای ازدواج

  کی ازدواج کنیم؟ با چه کسی ازدواج کنیم؟ چطور ازدواج کنیم؟ با کدام شرایط ازدواج کنیم؟ زمان ازدواج ، چگونگی ...

  کی ازدواج کنیم؟ با چه کسی ازدواج کنیم؟ چطور ازدواج کنیم؟ با کدام شرایط ازدواج کنیم؟ زمان ازدواج ، چگونگی انتخاب ، شک و تردیدها ، مسایل جانبی ازدواج و ... مسایل مورد توجه بسیاری از جوانان امروز است. چر ...

  ادامه مطلب
 • ابراز محبت همسران

  پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) فرموده اند : بهترین شما کسی است که برای خانواده اش بهتر باشد و من از همه ...

  پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) فرموده اند : بهترین شما کسی است که برای خانواده اش بهتر باشد و من از همه شما برای خانواده ام بهترم. زنان را گرامی نمی دارد مگر انسان بزرگوار و به آنان اهانت نمی کند مگ ...

  ادامه مطلب
 • خانواده متعادل

  تعریف خانواده خانواده عبارتست از یک واحد اجتماعی که در اثر ازدواج زن و مرد ایجاد شده و پس از بوجود آمدن ف ...

  تعریف خانواده خانواده عبارتست از یک واحد اجتماعی که در اثر ازدواج زن و مرد ایجاد شده و پس از بوجود آمدن فرزندان ، کامل می شود. به عبارت دیگر خانواده را مجموعه ای از افراد دانسته اند که با هدف ومنافع م ...

  ادامه مطلب
 • خصوصیات عشق واقعی

  دکتر حمید جمعه پور ، روان شناس بالینی ، خصوصیات عشق واقعی را برشمرده است : 1. عشق واقعی هیچگاه به نفرت تب ...

  دکتر حمید جمعه پور ، روان شناس بالینی ، خصوصیات عشق واقعی را برشمرده است : 1. عشق واقعی هیچگاه به نفرت تبدیل نمی شود، فقط ممکن است بعد از بروز اتفاقات ناخوشایند به بی تفاوتی تبدیل شود. اگر روزی عشق به ...

  ادامه مطلب
 • سن ازدواج

  با کنکاش در متون مختلف می توان سن ازدواج مناسب را تعیین نمود. سن ازدواج با گذشت زمان و تغییر در فرهنگ و آ ...

  با کنکاش در متون مختلف می توان سن ازدواج مناسب را تعیین نمود. سن ازدواج با گذشت زمان و تغییر در فرهنگ و آداب زندگی دستخوش تغییر می شود. نیز تا حدودی به شخص و خصوصیات و اهداف وی مربوط می باشد. سن ازدوا ...

  ادامه مطلب