عشق ماندگار هرگز بر جاذبه ی جسمانی میان شما و معشوق که همواره در حال تغییر است ، متکی نیست

— باربارا دی انجلیس

آتلیه