انسان ها تشنه محبت اند نه مراقبت

— برتراند راسل

گالری عکس