نوشته2
  • 25 آیفون گرانقیمت برای خواستگاری

    مرد چینی ۲۵ گوشی موبایل آیفون X را برای خواستگاری از معشوقه اش خرید. شنیده بودیم که عشق ، کور است ول ...

  • فلسفه مهریه

    مهریه ، مالی است که مرد (به نشانه محبت صادقانه) در هنگام ازدواج به همسر خود می پردازد و یا مسئولیت پ ...

  • نمایش موارد بیشتر